Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

CCN An Thạnh
13/03/2018

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP AN THẠNH

 

Cụm công nghiệp An Thạnh- huyện Cái Bè

STT

Tên doanh nghiệp, Cty

Địa chỉ

Điện thoại

Ngành nghề

Công suất

Ghi chú

1

DNTN An Thạnh Mỹ 1,2 Đông Hòa Hiệp 0733722134 CB lương thực 18 Đang hoạt động

2

DNTN Nguyễn Phương Thảo Đông Hòa Hiệp 0733824045 CB lương thực 10.8 Đang hoạt động

3

DNTN Nhựt  Quốc Linh Đông Hòa Hiệp 0733823000 CB lương thực 9 Đang hoạt động

4

DNTN Việt Mỹ Đông Hòa Hiệp 0733823224 CB lương thực 1.8 Đang hoạt động

5

DNTN Phước Tấn Phát Đông Hòa Hiệp 0733722746 CB lương thực 18 Đang hoạt động

6

DNTN Tư Hoảnh Đông Hòa Hiệp 0733722378 CB lương thực 10.08 Đang hoạt động

7

DNTN Thắng Đạt Đông Hòa Hiệp 0733722232 CB lương thực 12.6 Đang hoạt động

8

DNTN Phú Thuận Nghĩa Đông Hòa Hiệp 0733824736 CB lương thực 10.08 Đang hoạt động

9

Cty TNHH Thanh Hồng Đông Hòa Hiệp 0733722529 CB lương thực 18 Đang hoạt động

10

DNTN Hồng Nhựt Đông Hòa Hiệp 0733819506 CB lương thực 11.88 Đang hoạt động

11

DNTN Yến Mạnh Đông Hòa Hiệp 0736213891 CB lương thực 16.2 Đang hoạt động

12

DNTN Liên Hiệp Đông Hòa Hiệp 0732242655 CB lương thực 18 Đang hoạt động

13

Cty TNHH TM-DV SX Tuyên Huyền Đông Hòa Hiệp 0733722778 CB lương thực   Đang hoạt động

14

DNTN Tân Hưng Đông Hòa Hiệp 0733722188 CB lương thực 21 Đang hoạt động

15

DNTN Vũ Phong Phú Đông Hòa Hiệp 0733824705 CB lương thực 9.36 Đang hoạt động

16

Cty TNHH Tín Phát Đông Hòa Hiệp 0733722799 CB lương thực 11.52 Đang hoạt động

17

DNTN Hải Long Đông Hòa Hiệp 0733824570 CB lương thực 16.2 Đang hoạt động

18

DNTN Nhựt Cửu Long Đông Hòa Hiệp 0733722262 CB lương thực 11.52 Đang hoạt động

19

Cty TNHH Tân  Thuận Thành Đông Hòa Hiệp 0733824713 CB lương thực 21.6 Đang hoạt động

20

Cty TNHH Hồng Hiển 1,2 Đông Hòa Hiệp 0732465485 Sấy cám 57.6 Đang hoạt động

21

DNTN Dung Đồng Tâm Đông Hòa Hiệp 0984252829 Lau gạo 9 Đang hoạt động

22

DNTN Đức Tài Đông Hòa Hiệp 0733824848 Lau gạo 12.6 Đang hoạt động

23

Cty TNHH Việt Phát Đông Hòa Hiệp 0913660178 Lau gạo 12.6 Đang hoạt động

24

DNTN Mỹ Nhung Đông Hòa Hiệp 0733923652 Lau gạo 10.8 Đang hoạt động

25

DNTN Thuận Phát Tài Đông Hòa Hiệp 0904934680 Lau gạo 12 Đang hoạt động

26

CN Cty CP đầu tư SX năng lượng xanh Đông Hòa Hiệp 0733722028 SX củi trấu 1.8 Đang hoạt động

27

DNTN Đinh Văn Năm Đông Hòa Hiệp   Lau gạo   Đang hoạt động

28

DNTN Nguyễn Phương Thảo - cơ sở 2 Đông Hòa Hiệp   Lau gạo   Đang hoạt động

29

DNTN Trường  Phát Đông Hòa Hiệp 0732214489 CB lương thực   Đang hoạt động

30

Cty TNHH Thảo Ngọc Đông Hòa Hiệp   Lau gạo   Đang hoạt động
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Tin liên quan
KCN Mỹ Tho - 13/03/2018
KCN Tân Hương - 13/03/2018
KCN Long Giang - 13/03/2018
CCN Trung An - 13/03/2018

KHỞI NGHIỆP KHỞI NGHIỆP

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ẢNH ĐẸP TIỀN GIANG ẢNH ĐẸP TIỀN GIANG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Bản đồ Quy hoạch Dự án mời gọi đầu tư Bản đồ Quy hoạch Dự án mời gọi đầu tư

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

THÔNG TIN TRUY CẬP THÔNG TIN TRUY CẬP

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 4
  Tổng lượt truy cập: 23625

// ]]>